Gå til hovedinnhold Gå til søk

Foredrag: Fornybar energi i landbruket

Fredag 26. august holder Wolfgang Dohrn fra Norsk Landbruksrådgivning foredraget «Fornybar energi - landbruket som sentral biogassaktør"

Gårdbiogassanlegg på Hoemsnes. Foto: Wolfgang Dohrn.

Landbruket forvalter store fornybare energiressurser. Biogass produsert fra egen husdyrgjødsel har potensiale for å dekke eget strøm- og oppvarmingsbehov på gården, og bidrar dessuten til nye gårdbaserte inntektskilder. Sammen med andre restråstoffer fra fiskenæringen og næringsmiddelindustrien åpner dette helt nye muligheter for nye næringer og sirkulær ressursutnytting. Visste du at det er lønnsomhet i det og at det medfører mindre utslipp av klimagasser fra landbruket?

Wolfgang Dohrn har siden 2009 jobbet som landbruksfaglig rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, med kontorsted på Tjøtta. Hans arbeid har i hovedvekt vært på blant annet klimasmartlandbruk, sirkulær ressursutnytting i landbruket og jord- og plantekultur.