Gå til hovedinnhold Gå til søk

Foredrag: Bør vi spise mer kjøtt fra norsk utmark?

Tid: Lørdag 27. august kl. 11.00-12.00. Sted: Sommerseth-gården.

FNs klimapanel sier at alle land skal produsere mat på egne ressurser. Norges arealressurser består av 95 % utmark, og halvparten av arealet kan utnyttes til mat for beitedyr. Nord-Norge har spesielt rike utmarksområder. Sau, geit, storfe og rein er vårt viktigste redskap til å omforme, for oss mennesker, ufordøyelig beitegras til næringsrike råvarer som kjøtt og melk. Er økt bruk av utmarka en bærekraftig veg å gå for å bidra til norsk matsikkerhet?

Foredraget presenterer resultater fra prosjektet Formidling av erfaringer og synliggjøring av verdier knyttet til beiteressursene og beitebruken i det arktiske landbruket (2019-2022). Prosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark og kompetanseutviklingsmidler for Arktisk landbruk i NIBIO.

Eva Narten Høberg er forsker ved NIBIO Tjøtta, Avdeling utmarksressurser og næringsutvikling. Hun er utdannet innen husdyrernæring, og har erfaring fra utviklingsarbeid, formidling og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur. Høberg leder den nye høyere yrkesfaglig utdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole.