Gå til hovedinnhold Gå til søk

Foredrag med Innovasjon Norge på Horva-seminaret

Tid: Fredag 26. august kl. 12.30. Sted: Sommerseth-gården

Innovasjon Norge bidrar med to innlegg på Horva-seminaret fredag:

Fornybar energi i landbruket, finansieringsmuligheter i Innovasjon Norge

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Finansieringsrådgiver Odd Ståle Dalslåen gir informasjon om hvordan Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

Ny jordbruksavtale fra 2023. Hva kan Innovasjon Norge bidra med i utviklingsprosjekter på din landbrukseiendom? 

Seniorrådgiver Lyder Sund fra Innovasjon Norge redegjør for endringer i tilskuddsreglementet som følge av ny jordbruksavtale fra 2023. Sund har tidligere vært gårdbruker og økonomirådgiver, og jobber i dag med finansiering i Innovasjon Norge, spesielt utviklingsprosjekter i landbruket.