Gå til hovedinnhold Gå til søk

Horva-prisen 2022

Horva-prisen hyller de som bidrar til å sette landbruk på dagsorden.

Årets vinner har bidratt til å løfte den landbrukspolitiske debatten nasjonalt. Vinneren har gjennom sine bidrag gjort at norsk landbrukspolitikk har vært debattert langt utover landbrukets egne rekker.

Vinneren av HORVA-prisen har bidratt til økt oppmerksomhet rundt det faktum at norsk jordbruksareal går ned og det blir stadig færre bønder, samtidig som norsk bønder produserer mer enn noen gang, og bøndene sitter igjen med stadig mindre for å dekke arbeid og investeringer.

Prisvinnerne peker på vesentlige feil ved dagens landbrukspolitikk. De skriver i sitt opprop: «Både jord, bønder, flittige hender og bygder blir borte. Dette truer framtida med trygg norsk mat. Politikken er skakkjørt og virker ikke lenger. Det kan vi ikke akseptere».

Vinneren av Horva-prisen 2022 krever at den norske bonden skal ha en økonomi som gjør oss i stand til å produsere trygg norsk mat nå og i framtida.

Årets vinner er #bondeopprør21, og prisen tildeles de fem initiativtakerne: Ola Lie Berthling, Hans Jørgen Boye, Sven Martin Håland, Arne Manger og Tor Jacob Solberg.